BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2020 CÓ GÌ THAY ĐỔI

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 208 | Cật nhập lần cuối: 4/5/2020 9:58:27 AM | RSS

Vào giữa năm 2020, khi mức lương cơ sở được tăng lên từ 1.490.000 lên 1.600.000 đồng/tháng thì mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cũng sẽ tăng lên. Tuy nhiên, số tăng này không lớn.

Trả lời câu hỏi về việc trong thời điểm hiện tại, quy định mức đóng BHYT theo hộ gia đình trong năm 2020 có gì thay đổi, ông Nguyễn Tất Thao, Phó Trưởng Ban Thực hiện chính sách BHYT (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) cho biết, mức đóng BHYT hiện đang được Chính phủ quy định bằng 4,5% mức lương cơ sở (theo Luật BHYT, mức đóng tối đa là 6% mức lương cơ sở). Theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, mức đóng BHYT của đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Việc giảm trừ mức đóng BHYT theo quy định tại điểm này được thực hiện khi các thành viên tham gia BHYT theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính.

Ông Thao cũng cho biết, năm 2020, khi Nhà nước điều chỉnh mức lương cơ sở tăng lên 1.600.000 đồng/1 tháng (từ 1/7/2020) thì mức đóng BHYT của người tham gia BHYT theo hộ gia đình cũng tăng lên. Tuy nhiên, số tăng này không đáng kể. Cụ thể như sau: người thứ nhất đóng bằng 1.600.000 đồng x 4,5% = 72.000 đồng/tháng (mức đóng trước đây là 67.050 đồng/tháng, tăng 4.950 đồng/tháng hay 59.400 đồng/năm). Người thứ hai = 1.600.000 đồng x 4,5% x 70% = 50.400 đồng/tháng (tăng 3.465 đồng/tháng = 41.580 đồng/năm). Người thứ ba = 1.600.000 đồng x 4,5% x 60% = 43.200 đồng/tháng (tăng 2.970 đồng/tháng = 35.640 đồng/năm). Người thứ tư = 1.600.000 đồng x 4,5% x 50% = 36.000 đồng/tháng (tăng 2.475 đồng/tháng = 29.700 đồng/năm). Từ người thứ năm trở đi = 1.600.000 đồng x 4,5% x 40% = 28.800 đồng/tháng (tăng 1.980 đồng/tháng = 23.760 đồng/năm).

Làm rõ hơn ý này trong dự thảo Luật BHYT sửa đổi, ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội nhấn mạnh, trước kia có chính sách khuyến khích BHYT như vậy bởi mục tiêu là muốn để đẩy nhanh tốc độ bao phủ BHYT. Bây giờ, quỹ BHYT chi rất cao, kỹ thuật rất tốt, yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân phải được nâng lên thì phải điều chỉnh vấn đề này. Không nên để như cũ được vì rõ ràng, người tham gia muốn hưởng lợi cao thì phải đóng cao, mức giảm trừ là để khuyến khích. Hộ nghèo không phải đóng, hộ cận nghèo được giảm là đúng. Còn các hộ trung bình phải tuân thủ nguyên tắc. “Theo lộ trình, cũng phải tính toán đến lúc ai cũng phải đóng bình đẳng cả, không thể có ai giảm trừ. Người ốm đều như nhau. Tôi nghĩ, cũng phải đến lộ trình nào đó, bởi ai cũng phải đóng BHYT, đó là quyền và nghĩa vụ bình đẳng như nhau” - ông Lợi nêu quan điểm.

Báo Online: Thời báo Tài Chính